Rotace časoprostoru v galaxii NGC 4550

pátek 29. červenec 2011 16:12

Křivky rotace NGC 4550
Afanasiev, Silčenko

Americká astronomka Věra Rubinová objevila, že v galaxii NGC 4550 značná část hvězd obíhá v protisměru, a přitom z našeho pohledu nemají stejnou rychlost, i když rotují ve stejné vzdálenosti od centra.

  Jak je to možné? Nejdříve si ale zopakujme skládání rychlostí, o kterém jsme psali minule.
  Představme si, že se díváme na řeku, která v daném místě zrovna zahýbá, takže voda vlastně rotuje kolem středu toho oblouku.
Dejme tomu, že rychlost proudu je Vp = 5 km/h. Plují tam dvě lodi opačným směrem , ale obě mají vzhledem k vodě stejnou rychlost Vk = 20 km/h. To proto, že kdysi dávno nějaký lodivod K určil, že lodě v zatáčkách s tímto poloměrem mají mít tuto rychlost, aby nevybočily z předepsané dráhy.
Tedy z našeho pohledu se loď plující po proudu pohybuje rychlostí
    V = Vk + Vp = 25 km/h.
Druhá loď má rychlost opačnou a menší:     Vm = Vp – Vk = - 15 km/h.

Pokud se na řeku budeme dívat z větší dálky, neuvidíme, jak rychle ta voda plyne, ale můžeme si to vypočítat:   Vp = ( V + Vm ) / 2 = 5 km/h.
Je to vlastně aritmetický průměr těchto dvou rychlostí.

V galaxiích někdy vidíme to samé ale bez té vody: na stejném poloměru obíhají hvězdy  stabilní kruhovou rotací a přitom různou rychlostí. Prostředí, ve kterém se pohybují je lokální časoprostor, tedy se nabízí představa, že tento časoprostor rotuje a hvězdy částečně unáší,  tím se mnohé vysvětlí.
Obr. 2 Rotace NGC 4550 z našeho pohledu
Na obr. 1 máme rotační křivky galaxie NGC 4550 podle (1).
Jsou zde dvě rozdílné rotace, navíc opačné, jak uvádí též D. Gregorová (2).
  Tyto křivky jsme překreslili s ohledem na opačný směr rotace, viz obr. 2.

Doplnili jsme tam křivku rotace časoprostoru Vp podle výše uvedené rovnice. Její průběh z kladné do záporné neudivuje, lokální rotace časoprostoru se nutně přizpůsobuje rotaci té hmoty, která v dané oblasti převládá.
Obr.3
Na obr. 3 jsou pak rychlosti V´= V - Vp    a také   V´m = Vm - Vp
  Jsou to rychlosti stejných hvězd, ale vzhledem k lokálnímu časoprostoru. Nejsou sice keplerovské, ale to je běžné u těchto vzdáleností od centra, zde je to do 4 kly .
Obě rychlosti jsou stejně velké, jak Newtonův gravitační zákon káže pro
kruhovou stabilní rotaci. 
Je na nich vidět, že tento zákon může platit i v galaxiích, v daném lokálním časoprostoru jsou opačné rychlosti stejně velké. Průběh rychlosti je obdobný, jako např. u galaxií  NGC 55, 4178, 7339, UGC 8047, 11455. atd. Ty však mají pouze jeden směr rotace.

Prameny:

  1. http://iopscience.iop.org/1538-3881/124/2/706/201239.fg17.html

  2. http://www.osel.cz/index.php?clanek=5801

     

 

Pavel Dudr

Pavel Dudr

Pavel Dudr

Chci psát o mimozemských civilizacích, o podobě a velikosti současného vesmíru, o jeho středu, rotaci galaxií , temné hmotě, a energii ve vesmíru.

Vystudoval strojní fakultu VUT Brno, bývalý konstruktér a projektant obuvnických strojů, potom podnikatel ve strojírenství, nyní důchodce, bydlí ve Zlíně,kosmofil, hledač mimozemských civilizací a středu vesmíru, člen Valašské královské astronomické společnosti.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora