Miloš Zeman – POKREMLENEC HORŠÍ KREMLU.

úterý 15. leden 2013 14:36

V poslední televizní debatě všech devíti kandidátů na prezidenta nám Miloš Zeman zopakoval známé negativní stanovisko Kremlu k radaru v Brdech, i když se ho na to nikdo neptal a veřejnost tuto záležitost už dávno nevnímá, protože je to pasé.

    Přitom však použil hanlivý výraz „podlézání Spojeným státům“, který ale, pokud je mi známo, Kreml v této sovislosti nepoužíval. Takže nám připomněl známé úsloví „Poturčenec horší Turka“, které je však vůči Turkům značně nekorektní až urážlivé, protože Turci zde nikdy nikoho nepoturčovali, což se o Kremlu říci nedá.

Z toho pak vznikla idea, pokusit se novelizovat zmíněné rčení podle aktuálního stavu společnosti, a to analogicky :

Převychovaný Turkem je ....... poturčený.

Převychovaný Kremlem je ..... pokremlený

A z toho pak vznikla podstatná jména poturčenec a pokremlenec.

Pavel Dudr

Pavel Dudr

Pavel Dudr

Chci psát o mimozemských civilizacích, o podobě a velikosti současného vesmíru, o jeho středu, rotaci galaxií , temné hmotě, a energii ve vesmíru.

Vystudoval strojní fakultu VUT Brno, bývalý konstruktér a projektant obuvnických strojů, potom podnikatel ve strojírenství, nyní důchodce, bydlí ve Zlíně,kosmofil, hledač mimozemských civilizací a středu vesmíru, člen Valašské královské astronomické společnosti.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora